سایت مجتمع آموزشی غیر دولتی امام رضا

مجتمع آموزشی غیر دولتی امام رضا (ع)

بیوگرافی فیروز گلی شیراز

نام و نام خانوادگی: فیروز گلی شیراز          سمت: مدیر دبیرستان روزانه و بزرگسال و مرکز پیش دانشگاهی          متولد: ۱۳۳۶          محل تولد: هفتکل          استان: خوزستان

فوق لیسانس از دانشگاه: آزاد اسلامی تهران          در رشته: مدیریت آموزشی

سوابق خدمت در آموزش و پرورش:

مدت: ۳۷ سال

محل خدمت در ناحیه/ منطقه ۲

سوابق تدریس در دانشگاه: مرکز آموزش عالی فرهنگیان اهواز از ۱۳۷۸ لغایت ۱۳۸۲

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۲۰ اسفند۱۳۸۸ساعت 23:59  توسط مجتمع آموزشی امام رضا  | 

بیوگرافی عبدالغفار امیری

نام و نام خانوادکی: عبدالغفار امیری          سمت: دبیر          دبیر دروس: زبان و ادبیات فارسی          متولد: ۱۳۳۹          محل تولد: رامهرمز          استان: خوزستان

لیسانس از دانشگاه: اهواز          در رشته: زبان و ادبیات فارسی

سوابق خدمت در آموزش و پرورش:

مدت: ۳۰ سال

محل خدمت در ناحیه /منطقه  ۲  از سال ۱۳۶۴ تا هم اکنون

سوابق تدریس در دبستان و دبیرستانها:

آموزگار دبستان شیخ بهایی          منطقه/ناحیه: ۲           سالهای: ۷۰ - ۱۳۶۹

دبیرستان نمونه دکتر حسابی

دبیرستان شاهد پیام انقلاب

دبیرستان صنایع فولاد

سوابق تدریس در مراکز پیش دانشگاهی:

البرز

شهدای دز آب

تالیفات:

پرسش های چهار گزینه ای زبان فارسی          انتشارات: یادگار          سال: ۱۳۸۴

دوره های کار آموزی مرتبط با رشته شغلی:

زبان فارسی پیش دانشگاهی          ۹۰ ساعت

زبان فارسی دبیرستان          ۱۲۰ ساعت

آرایه های ادبی          ۹۰ ساعت

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۲۰ اسفند۱۳۸۸ساعت 23:50  توسط مجتمع آموزشی امام رضا  | 

بیوگرافی زاهد نعمتی

نام و نام خانوادگی: زاهد نعمتی          سمت: دبیر فیزیک          متولد: ۱۳۲۸          محل تولد: رامهرمز          استان: خوزستان

لیسانس از دانشگاه: آزاد دزفول

سوابق خدمت در آموزش و پرورش: بازنشسته

مدت: ۳۴ سال

محل خدمت در ناحیه/منطقه   دهلان   از سال ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۷

سوابق تدریس در دبستان و دبیرستانها:

آموزگار دبستان: طالقانی          منطقه/ناحیه: مسجد سلیمان          سالهای ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۷

دبیرستان دکتر کرم زاده          سال: ۱۳۸۳

دبیرستان سینا-نیایش          سال: ۱۳۸۳

دبیرستان ایثارگران          سال: ۱۳۸۳

سوابق تدریس در مراکز پیش دانشگاهی:

فروغ دانش          منطقه/ناحیه: ۲

امام رضا          منطقه/ناحیه: ۲

دوره های کار آموزی مرتبط با رشته شغلی:

فیزیک پیش دانشگاهی سال ۱۳۸۲          ۳۰ ساعت

دوره های دروس دیگر           بیش از ۳۰۰ ساعت

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۲۰ اسفند۱۳۸۸ساعت 23:18  توسط مجتمع آموزشی امام رضا  | 

بیوگرافی محمد معلم نیا

نام و نام خانوادگی: محمد معلم نیا          سمت: دبیر          دبیر دورس: زیست شناسی ۱ و زیست شناسی ۲          متولد: ۱۳۲۷          محل تولد: شوشتر          استان: خوزستان

لیسانس از دانشگاه: اصفهان          در رشته: زیست شناسی

سوابق خدمت در آموزش و پرورش:

مدت: ۳۱ سال

محل خدمت در ناحیه ۳ از سال ۱۳۵۲ تا ۱۳۸۳

سوابق تدریس در دبیرستانها:

شید خیاط - دو شهید سالاری          منطقه/ناحیه: ۲

شریعتی - طالقانی - مصطفی خمینی - سعدی و ...          منطقه/ناحیه: ۳

سوابق تدریس در مراکز پیش دانشگاهی:

ملی حفاری          منطقه/ناحیه: ۲           سالهای: ۱۳۸۲ - ۱۳۸۶

سوابق تدریس در دانشگاه:

دانشگاه چمران          مدت: ۲ سال

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۲۰ اسفند۱۳۸۸ساعت 23:5  توسط مجتمع آموزشی امام رضا  | 

بیوگرافی علیرضا شالبافزاده

نام و نام خانوادگی: علیرضا شالبافزاده          سمت: دبیر شیمی          متولد: ۱۳۴۶          محل تولد: اهواز          استان: خوزستان

لیسانس از دانشگاه: شهید چمران          در رشته: شیمی محض

سوابق خدمت در آموزش و پرورش:

مدت: ۲۴ سال

سوابق تدریس در دبیرستانها:

شهید تندگویان          منطقه/ناحیه: ۲          سالهای: ۷۸ به بعد

سوابق تدریس در مراکز پیش دانشگاهی:

اقبال

دوره های کار آموزی مرتبط با رشته شغلی:

کتاب شیمی ۱          ۳۰ ساعت

کتاب شیمی ۲          ۳۰ ساعت

کتاب شیمی ۳          ۳۰ ساعت

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۲۰ اسفند۱۳۸۸ساعت 22:56  توسط مجتمع آموزشی امام رضا  | 

بیوگرافی حیدر بریسمی

نام و نام خانوادگی: حیدر بریسمی          سمت: دبیر شیمی          متولد: ۱۳۵۹          محل تولد: اندیمشک          استان: خوزستان 

لیسانس از دانشگاه: شهید چمران اهواز          در رشته: دبیری شیمی

فوق لیسانس از دانشگاه: شهید چمران اهواز در رشته: شیمی تجزیه

سوابق کار در آموزش و پرورش:

مدت: ۱۰ سال

محل خدمت منطقه شاوور از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۸

سوابق تدریس در دبیرستانها:

شاهد          منطقه/ناحیه: ۴          سال: ۱۳۸۷

بهارستان          منطقه/ناحیه: ۱          سال: ۱۳۸۷

سوابق تدریس در مراکز پیش دانشگاهی:

شفا          منطقه/ناحیه: شاوور          سالهای: ۸۸ - ۱۳۸۲

سوابق تدریس در دانشگاه:

آزاد اهواز          سال: ۸۷

پیام نور          سال: ۸۷

دوره های کار آموزی مرتبط با رشته شغلی:

کتاب پیش دانشگاهی شیمی          ۵۶ ساعت

کتاب شیمی۲          ۴۰ ساعت

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۲۰ اسفند۱۳۸۸ساعت 22:50  توسط مجتمع آموزشی امام رضا  | 

بیوگرافی فرشاد رسایی منش

نام و نام خانوادگی: فرشاد رسایی منش          سمت: دبیر          دبیر دروس: زبان فارسی و ادبیات فارسی          متولد: ۱۳۴۸          محل تولد: مسجد سلیمان          استان: خوزستان

لیسانس از دانشگاه: آزاد اسلامی شوشتر          در رشته: زبان و ادبیات فارسی

سوابق خدمت در آموزش و پرورش:

مدت: ۲۰ سال

محل خدمت در ناحیه/منطقه اندیکا از سال ۱۳۷۰ تا سال ۱۳۸۸

سوابق تدریس در دبیرستانها:

شهدا          اندیکا

امیر کبیر          اندیکا

دکتر حسابی          انیکا

سوابق تدریس در مراکز پیش دانشگاهی:

ناصر خسرو          اندیکا

امیر کبیر          اندیکا

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۲۰ اسفند۱۳۸۸ساعت 22:31  توسط مجتمع آموزشی امام رضا  | 

بیوگرافی عبدالرضا عنافچه

نام و نام خانوادگی: عبدالرضا عنافچه          سمت: دبیر          دبیر دروس:ریاضی ۲ ، آمار و مدلسازی و هندسه۱          متولد: ۱۳۵۶          محل تولد: شوشتر          استان: خوزستان

لیسانس از دانشگاه: پیام نور اهواز          در رشته ریاضی محض

سوابق خدمت در آموزش و پرورش:

مدت: ۱۲ سال

ناحیه ۱ از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۴

ناحیه ۲ از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸

سوابق تدریس:

مدرسه راهنمایی شهید موافق          منطقه/ناحیه: ۱          سالهای: ۱۳۷۸ - ۱۳۸۰

نوید صادقین          منطقه/ناحیه: ۱          سالهای: ۱۳۷۹ - ۱۳۸۲

دبیرستان آزادگان شهید بهشتی          منطقه/ناحیه: ۱          سالهای: ۱۳۸۴ ادامه دارد

دبیرستان شهید شیخانی-امام حسینو باقرالعلوم          منطقه/ناحیه: باوی          سالهای: ۱۳۸۶ ادامه دارد

دبیرستان امام رضا (ع) و فرهنگ          منطقه/ناحیه: ۱           سالهای: ۱۳۸۶ ادامه دارد

دوره های کار آموزی مرتبط با رشته شغلی:

بررسی کتاب ریاضی ۱          ۱۲۰ساعت

بررسی کتاب ریاضی ۲          ۱۲۰ ساعت

حسابان - ریاضی ۳          ۱۲۰ ساعت

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۲۰ اسفند۱۳۸۸ساعت 22:28  توسط مجتمع آموزشی امام رضا  | 

بیوگرافی غانم سیاحی

نام و نام خانوادگی: غانم سیاحی          سمت: دبیر          دبیر دروس: حسابان جبر و هندسه          متولد: ۱۳۳۳          محل تولد: سوسنگرد          استان: خوزستان

لیسانس از دانشگاه: شهید چمران          در رشته: ریاضی محض

سوابق خدمت در آموزش و پرورش:

مدت: ۳۶ سال

محل خدمت در ناحیه/منطقه ۱ از سال ۶۷ تا سال ۸۷

سوابق تدریس در مراکز پیش دانشگاهی:

مرکز پیش دانشگاهی خاتم انبیاء اهواز          منطقه/ناحیه: ۱

سایر مراکز: غیر انتفاعی ها

سوابق تدریس در دانشگاه:

دانشگاه آزاد و پیام نور          سالهای ۱۳۷۹ به بعد

دوره های کار آموزی مرتبط با رشته شغلی:

دروس دبیرستان          ۱۰۰ ساعت

پیش دانشگاهی          ۱۰۰

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۲۰ اسفند۱۳۸۸ساعت 22:14  توسط مجتمع آموزشی امام رضا  | 

بیوگرافی سهراب ممبینی

نام و نام خانوادگی: سهراب ممبینی          سمت: دبیر دین و زندگی          متولد: ۱۳۳۸          محل تولد: باغ ملک          استان: خوزستان

فوق دیپلم از دانشگاه: تربیت معلم شهید باهنر          در رشته: امور پرورشی

سوابق خدمت در آموش و پرورش:

مدت: ۳۰ سال از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۸

سوابق تدریس در دبیرستانها:

مجتمع رزمندگان          سالهای: ۶۸ - ۱۳۶۶

شهید سواری          سالهای: ۷۴ - ۱۳۶۸

شهید تندگویان          سالهای: ۸۸ - ۱۳۷۵

محل خدمت در اداره یا دیگر سازمانها: سازمان آب و برق

مدت: ۲ سال

دوره های کار آموزی مرتبط با رشته شغلی:

آموزش قرآن          ۱۲۰ ساعت

روانشناسی          ۶۰ساعت

کامپیوتر          ۳۰ ساعت

آموزش دوره پرورشی          ۱۸۰ ساعت

آموزش دین و زندگی          ۱۲۰ ساعت

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۲۰ اسفند۱۳۸۸ساعت 22:4  توسط مجتمع آموزشی امام رضا  | 

بیوگرافی سید علی حسین امین

نام و نام خانوادگی: سید علی حسین امین          سمت: دبیر دینی و قرآن          متولد سال: ۱۳۵۰          محل تولد: اهواز          استان: خوزستان

لیسانس از دانشگاه: شهید چمران اهواز          در رشته: زبان و ادبیات عرب

سوابق خدمت در آموزش و پرورش:

مدت: ۱۷ سال

محل خدمت در ناحیه/منطقه ۲ از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۸

سوابق تدریس در دبیرستانها:

دبیرستان شریف واقفی          منطقه/ناحیه مسجد سلیمان          سالهای ۱۳۷۹ - ۱۳۷۶

محل خدمت در اداره یادیگر سازمانها: اداره آموزش و پرورش منطقه باوی

مدت خدمت: ۱ سال

دوره های کار آموزی مرتبط با زشته شغلی:

دوره دین شناسی          ۵۰ ساعت

دوره عربی          ۱۰۰ ساعت

دوره کتب درس عربی          ۵۰ ساعت

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۲۰ اسفند۱۳۸۸ساعت 21:49  توسط مجتمع آموزشی امام رضا  | 

بیوگرافی مراد فاضلی فارسانی

نام و نام خانوادگی: مراد فاضلی فارسانی          سمت: دبیر عربی          دبیر دروس: زبان عربی ۱ ، ۲ و ۳ - ادبیات فارسی ۱ ، ۲ و ۳          متولد سال: ۱۳۳۰          محل تولد: اهواز          استان: خوزستان

فوق دیپلم از دانشگاه: دانشسرای راهنمایی اهواز          در رشته: علوم انسانی

لیسانس از دانشگاه: شهید چمران          در رشته ادبیات فارسی

سوابق خدمت در آموزش و پرورش:

مدت: ۳۷ سال

محل خدمت در ناحیه/منطقه ۳  از سال ۱۳۵۵ تا ۱۳۸۱

سوابق تدریس در دبیرستانها و مراکز پیش دانشگاهی:

شهدای نفت-شهدای حفاری          منطقه/ناحیه: ۲          سالهای: ۱۳۷۳ - ۱۳۷۶

فارابی           منطقه/ناحیه: ۲          سالهای: ۱۳۷۴ - ۱۳۸۸

امام رضا          منطقه/ناحیه: ۲          سالهای: ۱۳۸۳ - ۱۳۸۸

مراکز پیش دانشگاهی فارابی          منطقه/ناحیه: ۲          سالهای: ۱۳۷۹ - ۱۳۸۲

دوره های کار آموزی مرتبط با رشته شغلی:

عربی          ۱۹۰ ساعت

ادبیات فارسی          ۱۰۰ ساعت

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۲۰ اسفند۱۳۸۸ساعت 21:38  توسط مجتمع آموزشی امام رضا  | 

بیوگرافی علیرضا آرزومند

نام و نام خانوادگی: علیرضا آرزومند          سمت: دبیر          دبیر درس: زبان خارجه          متولد سال: ۱۳۳۸          استان: خوزستان

فوق دیپلم از دانشگاه: تربیت معلم          در رشته: زبان خارجه ادبیات

لیسانس از دانشگاه: شهید چمران اهواز

سوابق خدمت در آموزش و پرورش:

مدت: ۳۱ سال از سال ۵۹ تا ۱۳۸۸

سوابق تدریس در دبیرستانها:

شاهد پیام انقلاب          منطقه/ناحیه: ۲          سال ۱۳۷۰

مطهری          منطقه/ناحیه: ۲          سال ۱۳۷۸

فتح المبین          منطقه/ناحیه: ۲          سال ۱۳۷۸

سوابق تدریس در مراکز پیش دانشگاهی:

مرکز پیش دانشگاهی البرز          منطقه/ناحیه: ۲         سال ۱۳۸۰

مرکز پیش دانشگاهی ابوالفضل          منطقه/ناحیه: ۲          سال ۱۳۸۴

مرکز پیش دانشگاهی امام رضا          و          هنرستان دانش پژو

دوره های کار آموزس مرتبط با رشته شغلی:

طرح جامع دبیران زبان خارجه          ۱۲۰ ساعت

برسی کتاب های سال اول ، دوم و سوم          ۸۰ ساعت

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۲۰ اسفند۱۳۸۸ساعت 21:23  توسط مجتمع آموزشی امام رضا  | 

بیوگرافی محمد علی بلدی

نام و نام خانوادگی: محمد علی بلدی          سمت: دبیر          دبیر دروس: تاریخ و جغرافیا - مطالعات اجتماعی          متولد: ۱۳۵۲          محل تولد: دوراب          استان: خوزستان

لیسانس از دانشگاه: آزاد اسلامی شوشتر          در رشته: تاریخ

فوق لیسانس از دانشگاه: آزاد اسلامی نجف آباد          در رشته: تاریخ

سوابق خدمت در آموزش و پرورش:

مدت: ۱ سال

محل خدمت در ناحیه/منطقه ۲ از سال ۱۳۸۸ تا سال ۱۳۸۹

دبیر دبیرستان: غیر انتفاعی امام رضا (ع) منطقه/ناحیه          سال ۸۹ - ۱۳۸۸

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۲۰ اسفند۱۳۸۸ساعت 21:4  توسط مجتمع آموزشی امام رضا  | 

بیوگرافی حسین سواری

نام و نام خانوادگی: حسین سواری          سمت: دبیر ریاضی          متولد سال: ۱۳۵۸          محل تولد: اهواز          استان خوزستان

لیسانس از دانشگاه: شهید چمران          در رشته: ریاضی کاربردی

سوابق خدمت در آموزش و پرورش:

مدت: ۷ سال از سال ۸۱ تا سال ۸۸

دوره های کار آموزی مرتبط با رشته شغلی

ریاضی سوم تجربی          ۴۰ ساعت

ریاضی ۱          ۲۴ ساعت

ریاضی ۲          ۴۰ ساعت

حسابان          ۴۰ ساعت

هندسه ۱          ۴۰ ساعت

هندسه ۲          ۲۴ ساعت

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۲۰ اسفند۱۳۸۸ساعت 20:56  توسط مجتمع آموزشی امام رضا  | 

بیوگرافی سید عبدالله سید موسوی

نام و نام خانوادگی: سید عبدالله سید موسوی          سمت: متصدی رایانه          متولد سال: ۱۳۵۷          محل تولد: اهواز          استان: خوزستان

لیسانس از دانشگاه: آزاد اسلامی واحد اهواز          در رشته: کشاورزی - آبیاری

سوابق خدمت در دبیرستان امام رضا (ع): ۱۱ سال

محل خدمت: سازمان تعاون روستایی          مدت خدمت: ۶ سال

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۲۰ اسفند۱۳۸۸ساعت 20:46  توسط مجتمع آموزشی امام رضا  | 

بیوگرافی محمد نبی کیانپور

نام و نام خانوادگی: محمد نبی کیانپور          سمت: معاون          متولد سال: ۱۳۳۰          محل تولد: گلشو          استان: چهارمحال بختیاری

فوق دیپلم از دانشگاه آزاد اسلامی اهواز          در رشته: آموزش ابتدایی

سوابق خدمت در آموزش و پرورش:

مدت: ۳۰ سال          محل خدمت در مسجد سلیمان از سال ۱۳۵۲ تا سال ۱۳۷۵

سوابق:

آموزگار دبستان: روستای لویزان          منطقه: مسجد سلیمان          سالهای ۵۴ - ۱۳۵۲

آموزگار دبستان: شاپور چشم علی          منطقه: مسجد سلیمان          سالهای ۵۶ - ۱۳۵۴

آموزگار دبستان: ملی شمس داوری          سالهای ۱۳۶۲ - ۱۳۵۶

دبیرستان: غیر انتفاعی امام رضا (ع)          ناحیه: ۲          سالهای ۱۳۸۸ - ۱۳۸۰

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۲۰ اسفند۱۳۸۸ساعت 20:39  توسط مجتمع آموزشی امام رضا  | 

بیوگرافی ابراهیم حسن زاده

نام و نام خانوادگی: ابراهیم حسن زاده          سمت: معاون آموزشی و پژوهشی          متولد سال: ۱۳۲۸          محل تولد: شوشتر          استان: خوزستان

لیسانس از دانشگاه: اسلامی علیگره هندوستان          در رشته: آمار

فوق لیسانس از دانشگاه: آزاد اسلامی واحد تهران          در رشته: برنامه ریزی آموزشی

سوابق خدمت در آموزش و پرورش:

مدت: ۳۰ سال

محل خدمت در مسجد سلیمان از سال ۱۳۵۸ تا سال ۱۳۶۵ و در ناحیه دو اهواز از سال ۱۳۶۵ تا سال ۱۳۷۰

سوابق تدریس در دبستان و دبیرستانها:

آموزگار دبستان: دهخدا          منطقه: لالی          سالهای ۵۳ - ۱۳۵۰

آموزگار دبستان: حافظ          منطقه: مسجد سلیمان          سال ۱۳۵۸

دبیرستان های مسجد سلیمان          سالهای ۶۵ - ۱۳۵۸

دبیرستان: شهید خیاط - ابوذر          ناحیه: ۲ اهواز          سالهای ۶۵ - ۱۳۷۰

دبیرستان: باقری          سالهای ۶۵ - ۱۳۷۰

محل خدمت در اداره یادیگر سازمانها: سارمان آموزش و پرورش خوزستان

مدت خدمت: ۱۵ سال

سوابق تدریس در دانشگاه:

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز          سالهای ۷۸ - ۱۳۷۷

سایر مراکز آموزش عالی مرکز آموزش عالی ضمن خدمت فرهنگیان اهواز

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۲۰ اسفند۱۳۸۸ساعت 20:27  توسط مجتمع آموزشی امام رضا  | 

بیوگرافی محمد رضا عسکری

نام و نام خانوادگی: محمد رضا عسکری          سمت در دبیرستان: مشاور          دبیر درس: برنامه ریزی تحصیلی شغلی          متولد سال: ۱۳۴۷          محل تولد: اهواز          استان: خوزستان

لیسانس از دانشگاه: اصفهان          در رشته: روان شناسی

سوابق خدمت در آموزش و پرورش:

۱۵ سال          محل خدمت در ناحیه دو اهواز از سال ۷۵ تا سال ۸۸

سوابق تدریس در مراکز پیش دانشگاهی:

مرکز پیش دانشگاهی امام رضا          منطقه/ناحیه: ۲          از ابتدای تاسیس

هنرستان غیر انتفاعی فنی حرفه ای دانش پژو

دوره های کار آموزی مرتبط با رشته شغلی:

مشاور و راهنمایی هدایت تحصیلی          ۳۰ ساعت

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۲۰ اسفند۱۳۸۸ساعت 20:8  توسط مجتمع آموزشی امام رضا  | 

بیوگرافی هوشنگ پروانه

نام و نام خانوادگی: هوشنگ پروانه          سمت: دبیر پرورشی          دبیر درس: دین و زندگی و پرورشی          متولد سال: ۱۳۲۵          محل تولد: شوشتر          استان: خوزستان          دارای مدرک تحصیلی: فوق لیسانس         

فوق دیپلم از دانشگاه: تربیت معلم          در رشته: ادبیات فارسی

لیسانس از دانشگاه: علامه طباطبایی          در رشته: ادبیات فارسی

فوق لیسانس از دانشگاه: آزاد اسلامی دزفول          در رشته: ادبیات فارسی

سوابق خدمت در آموزش و پرورش: ۳۰ سال          محل خدمت در ناحیه/منطقه شوشتر از سال ۱۳۴۷ تا سال ۱۳۷۶

سوابق تدریس در دانشگاه:

دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر          سالهای ۸۸ - ۷۶

دانشگاه پیام نور اهواز          سالهای ۷۸ - ۷۶

سایر مراکز آموزشی عالی علوم پزشکیچمران ۸۰ - ۷۷

دوره های کار آموزی مرتبط با رشته شغلی:

معاونت اسلامی نجف آباد          ۱۵۰ ساعت

معاونت اسلامی تهران          ۱۲۰ ساعت

معاونت اسلامی اهواز          ۱۲۰ ساعت

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۲۰ اسفند۱۳۸۸ساعت 19:55  توسط مجتمع آموزشی امام رضا  | 

بیوگرافی حسن ساکی

نام و نام خانوادگی: حسن ساکی          سمت: دبیر          دبیر درس: تربیت بدنی          متولد سال: ۱۳۶۲          محل تولد: اهواز          استان: خوزستان

لیسانس از دانشگاه: آزاد شوشتر          در رشته: تربیت بدنی

آموزگار دبستان و دبیرستان: امام رضا          منطقه/ناحیه: ۲

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۲۰ اسفند۱۳۸۸ساعت 19:37  توسط مجتمع آموزشی امام رضا  |